Reiderstedt Fastigheter

Reiderstedt Fastigheter är ett fastighetsbolag med stor tro på mälardalsregionen.

 

Vi siktar på långsiktiga projekt med hög trivsel bland våra hyresgäster. Målet är att stadigt öka fastighetsbeståndet och omsättningen.

 

 

 

E-mail: info@reisterstedt-fastigheter.se